Voorwaarden

Door te bestellen gaat u met onze voorwaarden akkoord.
Let op: Dit is een digitaal product, beschikbaar voor aankoop als een PDF.
Er zal geen fysiek product aan u worden geleverd.
Aankoop ongedaan maken:
Het is niet mogelijk om, na betaling en verzending, de aankoop alsnog ongedaan te maken of de informatie in een ander vorm of bestandsformaat te ontvangen. 
Besteller verklaard afstand te doen van de bedenktijd.
Verzenden:
De tekening wordt binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling naar het door u opgegeven email adres verzonden als PDF.
Schade / Aansprakelijkheid:
Door het bestellen, downloaden en/of het gebruik van een tekening en/of sjabloon gaat u ermee akkoord Lambda plans te vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit fouten, weglatingen of andere oorzaken.Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert of product dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie. Alle Lambda plans informatie worden aangeboden “ALS IS” voor informatie en entertainment doeleinden.Lambda plans, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.
Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.De totale aansprakelijkheid van Lambda plans tegenover klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
Copyright:
De werkbeschrijvingen, patronen, bouwtekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal, en aanbieden, verzenden of reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.

PLANS.nl is eigendom van: Lambda plans Jongamastate 46, NL-8926 NN Leeuwarden           Email: lambda@plans.nl  K.v.K. Leeuwarden nr.: 01040701

Bij vertalingen:  Houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om u te informeren, maar in geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief.  Alle rechten voorbehouden. © 2019 Lambda plans. Leeuwarden NL
AVG