Voorwaarden

Door te bestellen gaat u met de volgende voorwaarden akkoord.

Aankoop ongedaan maken:

Het is niet mogelijk om, na betaling en verzending, de aankoop alsnog ongedaan te maken of de informatie in een ander bestandsformaat te ontvangen.

Besteller verklaard afstand te doen van de bedenktijd.

Na ontvangst van de betaling, wordt de tekening, binnen een werkdag, naar het door u opgegeven email adres verzonden.

Schade / Aansprakelijkheid:

Door het bestellen, downloaden en/of het gebruik van een bouwtekening gaat u ermee akkoord Lambda plans te vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit fouten, weglatingen of andere oorzaken.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert of product dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie. Alle Lambda plans informatie worden aangeboden: “ALS IS” voor informatie en entertainment doeleinden.

Lambda plans, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.

Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Lambda plans jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Copyright:

De werkbeschrijvingen, sjablonen, bouwtekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal, en aanbieden, verzenden of reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij.

Een door u betaalde plan mag door u worden gebruik voor eigen gebruik.

plans.nl is eigendom van: Lambda plans Jongamastate 46, NL-8926 NN Leeuwarden

Email:  lambda@plans.nl 

K.v.K. Leeuwarden Nr.: 01040701

Houd er rekening mee dat deze tekst (bij vertaling) bedoeld is om u te informeren, maar in geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief.

 Alle rechten voorbehouden. © 2000-2020 Lambda plans Leeuwarden NL

AVG