Voorwaarden

Door te bestellen gaat u met onze voorwaarden akkoord.

Aankoop ongedaan maken:

Het is niet mogelijk om, na betaling en verzending, de aankoop alsnog ongedaan te maken of de informatie in een ander bestandsformaat te ontvangen.

Besteller verklaard afstand te doen van de bedenktijd.

Verzending:

De tekeningen wordt speciaal voor u geprint en wordt binnen 2 dagen, nadat de betaling door ons is ontvangen, verzonden per post.NL naar het door u opgegeven adres.

Schade / Aansprakelijkheid:

Door het bestellen, of het gebruik van een bouwtekening gaat u ermee akkoord Plans te vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit fouten, weglatingen of andere oorzaken.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert of product dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie.  Alle Lambda plans  informatie worden aangeboden “ALS IS” voor informatie en entertainment doeleinden.

Plans, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.

Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Plans plans jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Copyright:

De werkbeschrijvingen, sjablonen, bouwtekeningen, afbeeldingen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal, en aanbieden of reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij.

PLANS.NL is eigendom van:

L. Lammertsma Jongamastate 46,  NL-8926 NN Leeuwarden

E-Mail:  llammertsma@tele2.nl

Bij vertalingen, houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om u te informeren, maar in geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief. Alle rechten voorbehouden. © 2000-2020 Plans Leeuwarden NL