Voorwaarden

Door te bestellen gaat u met onze voorwaarden akkoord.

Levering:

Een maakplan wordt speciaal voor u geprint en binnen 2 dagen, nadat de betaling door ons is ontvangen, aan u verzonden naar het door u opgegeven adres. 

Aankoop ongedaan maken:

Het is niet mogelijk om, na betaling en verzending, de aankoop alsnog ongedaan te maken of de informatie in een ander bestandsformaat te ontvangen. 

Besteller verklaard afstand te doen van de bedenktijd.

Schade / Aansprakelijkheid:

Door het bestellen, of het gebruik van een sjabloon gaat u ermee akkoord Lambda plans te vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit fouten, weglatingen of andere oorzaken.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert of product dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie.  Alle Lambda plans  informatie worden aangeboden “ALS IS” voor informatie en entertainment doeleinden.

Lambda plans, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.

Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Lambda plans jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Copyright:

Alle tekeningen, werkbeschrijvingen, patronen, sjablonen, bouwtekeningen en foto’s in van het archief zijn copyright © Lambda plans, de tekenaar en/of de eigenaar van de originele tekening. Commercieel gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Lambda Plans.

PLANS.NL is eigendom van: Lambda plans Jongamastate 46,  NL-8926 NN Leeuwarden

E-Mail:  lambda@plans.nl   K.v.K. Leeuwarden  Nr.: 01040701

Bij vertalingen:  Houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om u te informeren, maar in geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief.  Alle rechten voorbehouden. © 2000-2020 Lambda plans. Leeuwarden NL
AVG