Voorwaarden

Door te bestellen gaat u met onze voorwaarden akkoord.

Let op: Dit is een digitaal product, beschikbaar als een digitale A4 tekeningen in PDF formaat. Er zal geen fysiek product aan u worden geleverd.

Besteller kan een donatie geven.

Schade / Aansprakelijkheid

Door het bestellen, downloaden en/of het gebruik van een tekening en/of sjabloon gaat u ermee akkoord plans te vrijwaren van eventuele schade of letsel van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit fouten, weglatingen of andere oorzaken.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk project dat u uitvoert of product dat u gebruikt, veilig, effectief en legaal is voor uw situatie. Alle plans.nl  informatie worden aangeboden “ALS IS” voor informatie en entertainment doeleinden.

Plans.nl, of de auteur kunnen geen verantwoording aanvaarden voor eventuele schade, verlies of letsel veroorzaakt door het maken, gebruiken of misbruiken van het product.

Garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Copyright:

De werkbeschrijvingen, patronen, bouwtekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal, en aanbieden, verzenden of reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een door u ontvangen tekening mag door u worden geprint voor eigen gebruik.

Bij vertalingen: Houd er rekening mee dat deze tekst bedoeld is om je te informeren, maar in geval van twijfel is altijd de officiële (Nederlandse) tekst definitief.

Alle rechten voorbehouden. © L. Lammertsma Leeuwarden NL

AVG