AVG

Plans.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van email gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Plans is eigendom van L.Lammertsma Jongamastate 46  8926 NN Leeuwarden (NL)

Plans.nl maakt geen gebruikt van technische of functionele cookies.

De klantgegevens die wij verwerken zijn:

· Het bestelde product

· Naam + Adres + Woonplaats

· E-mailadres + IP-adres

Klantgegevens worden verkregen via:

· via de webshop bestelling.

· aanmelding van nieuwsbrief.

De klant geeft de gegevens voor de volgende doeleinden:

· het afhandelen van de betaling.

· het ontvangen van het product.

· het ontvangen van de nieuwsbrief .

Het verwijderen van de emailadressen:

· het gegevens van de verkoop wordt na één maand uit onze database verwijderd.

· het emailadres kunt u zelf bij iedere nieuwsbrief uit onze database verwijderen.

De klantgegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden met uitzondering van onze payment provider PayPal, zodat de betaling van de webshoporders correct kan worden uitgevoerd. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en email gegevens. Deze software wordt via een beveiligde site aangestuurd. Bekijk het privacy beleid van PayPal service voor meer details.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: llammertsma@tele2.nl